Armenian (Հայերեն)English (United Kingdom)
Տպել PDF

hayk-anush ngo logo 

«ՀԱՅԿ-ԱՆՈՒՇ» հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Երևանում

ԿԱԶՆԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Կազմկերպությունը

●աջակցում է շնորհալի երեխաներին, ծնողազուրկ երեխաներին, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին իրենց խնդիրների լուծման հարցում,

●աջակցում է դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներին,

●ստեղծում է խմբակներ` օտար լեզվի և գիտության, սպորտի, մշակույթի արվեստի ոլորտներում,

● աջակցում է շնորհալի անձանց` տպագրել գրքեր, կատալոգներ և այլն,

● զբաղվում է երիտասարդությանն առնչվող բազմաբնույթ հարցերով,

●հանդիսանում է բազում միջոցառումների, հարցազրույցների, ելույթների հովանավոր,


ԱՆԴԱՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա ցանկացած քաղաքացի, որը ցանկանում է մասնակցել նրա գործունեությանը:

Անադամագրվելու ցանկություն ունեցող անձը գրավոր դիմում է Կազմակերպության խորհրդին կամ տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավար մարմնին: Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում:

 

Կանոնադրություն